יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח.
 
היכרות עם חומרי הדלק
קרא עוד...
אנו לומדות על גוף האדם ומערכת ההובלה. נתרגל ונלמד על הלב כמערכת.
קרא עוד...
בנינו מצגות בנושא אנרגיה מתחדשת.
קרא עוד...
בנינו מצגות בנושא אנרגיה מתחדשת.
קרא עוד...
משימה יצירתית, בהצלחה!
קרא עוד...
הודעות
מידענוף
אליפות הסייבר הישראלית
מושגים ביהדות
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מדעים - המורה שרה
שיעור אנגלית כיתה ו
שלג תשע"ו
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
שקט! מצלמים
הענן החינוכי