יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח.
 
קרא עוד...
11:01 (13/01/17)
שלום רב לכולכם, הורים יקרים ותלמידות חביבות!מרכז למידה הרב והרבנית גורן דמות השנה בחמ"ד הם הרב והרבנית גורן. השבוע הוקם בבית הספר מרכז למידה בנושא זה לתמידות בית הספר. באמצעות מרכז הלמידה יכירו הבנות את אישיותו ופעליו הרבים של הרב ואת הרבנית ותרומתם הגדולה למדינת ישראל ולעם ישראל. במרכז שולבו תחנות מידע, קריאה סיפורים משימות משחקים,הקלטות ועוד.... בתחנת הערכים והתכונות מתאפשרת לבנות "הצצה" לחדרו של הרב גורן.
קישור לאתר התחרות במתמטיקה
הודעות
מידענוף
אליפות הסייבר הישראלית
מושגים ביהדות
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מדעים - המורה שרה
שיעור אנגלית כיתה ו
שלג תשע"ו
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
שקט! מצלמים
הענן החינוכי