יום ג', י’ בטבת תשע”ט
העניין המרכזי בפרשתנו הוא דבריו של בלעם, שהפכו לברכות. * "מה טובו אוהלך יעקב, משכנותיך ישראל"- ובאמת, מה טוב ומיוחד בבתי עם ישראל, במשפחות יהודיות? *כתבו מה ראה בלעם (לפי רש"י) שגרם לו לומר את דברי ההתפעלות הללו. * אפשר להוסיף דברי התפעלות נוספים מתורת החיים המיוחדת של משפחה שמתנהלת ברוח התורה.
קרא עוד...
כל מצוות התורה מחולקות לשתי קבוצות בסיסיות: "חוקים ו"משפטים". משפטים, הם מצוות מובנות באופן אינטואיטיבי. לדוגמא כולנו מבינים את הצורך לאסור רצח וגניבה, או את הרעיון שמאחורי מצוות הקשורות לצדקה ולחסד. חוקים, לעומת זאת, הם מצוות שמשמעותן נסתרת, לדוגמא: למה אסור לאכול חזיר? ובכן, למה אנחנו צריכים חוקים? למה אי אפשר שכל המצוות תהיינה מובנות כמו המשפטים?
קרא עוד...
אין צורך להוסיף ולפרט את מעשיהם החמורים של קורח ועדתו. כולן יודעות ומכירות. מה שכן חשוב לשמוע ולפרט: מתוך הלימוד בפרטי הפרשה, מה אסור לעשות כדי שלא להגיע למחלוקת מהסוג הזה, ומה צריך לעשות לשם כך? ממי ניתן ללמוד לחיים שלנו מה לעשות ברגעים של חילוק דעות?
קרא עוד...
האולפנית נוסדה כדי לתת "מזון" חינוכי המתאים לבנות כתות ז' ח' כשכבות בוגרות בבית הספר היסודי ע"י כלים הלקוחים מעולם האולפנות. את היוזמה הוביל צוות בית הספר בשיתוף הורים שהבולטת בהם ביתה הרבנית טובי קורן ז"ל על שמה נקראת האולפנית – טוב ירושלים.
קרא עוד...
10:46 (24/02/11) עורך ראשי
בנות שכבת ח' והוריהן היקרים! בנות שכבה ח' התחילו את השנה כבר בחופש הגדול... המחנכות קיימו מפגש בו של שיתוף חוויות ושמעו שיעור מהרב בן שטרית ברוח תשעת הימים.
קרא עוד...
10:43 (24/02/11) עורך ראשי
בנות שכבה ז' והוריהן היקרים! בנות שכבה ז' התקבלו בברכה בין כותלי האולפנית על ידי בנות ח' בפלקטים משמחים – יהי רצון שפתיחה זו ברגל ימין תהפוך לשנה שלמה של עשייה משותפת ומבורכת.
קרא עוד...
10:39 (24/02/11) עורך ראשי
שלבים תוכנית בת-מצווה ממ"מ תורני לבנות הר-נוף המעבר מתקופת הילדות לגיל ההתבגרות הינו נקודת ציון משמעותית בחיי הנער/ה. מציאות החיים בדור זה, ההתפתחות התקשורתית וההשתלטות של "תרביות" מציפים אותנו ומצריכים התייחסות רצינית למשימות החינוכיות בבניית אישיותה של הבת.
קרא עוד...
מחנכות: כתה ו'1 – אבישג יעיש. כתה ו2' – אחינועם שיינטופ . להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
המעבר מתקופת הילדות לגיל ההתבגרות הנו נקודת ציון משמעותית בחיי הנער/ה. מציאות החיים בדור זה, ההתפתחות התקשורתית וההשתלטות של "תרבויות" מציפים אותנו ומצריכים התייחסות רצינית למשימות החינוכיות בבניית אישיותה של הבת. כשותפים בחינוכה של הבת הקדשנו מחשבה רבה בגיבוש תכנית חינוכית שתפגיש את הבת ותחבר אותה לעם ישראל "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך" (ויקרא, קדושים).
קרא עוד...
10:30 (24/02/11) עורך ראשי
הנושא בכיתה ה' הוא:"ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש", בשל שני המוקדים בחומש ויקרא: א. עבודת המשכן/המקדש. ב. מערכת חוקים בין אדם לחברו כפי שמופיעים בפרשת קדושים. נשים דגש על המטרה בלימוד תורה: להיות יותר טובות, ראויות להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. מחד, לטפח את הכמיהה לבית המקדש, ומאידך, לשמור על החוקים החברתיים שמסדרים את החברה באופן צודק ומוסרי.
קרא עוד...
מחנכות – כתה ה'1 - יסכה דגן. כתה ה'2 – רותי כהן. להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
10:13 (24/02/11) עורך ראשי
בכיתה ד' הנושא הוא: "לכתך אחרי במדבר, זכרתי לך חסד נעוריך", בעקבות הלימוד בחומש במדבר. נשים דגש על המטרה המרכזית בלימוד תורה: להיות יותר טובות. השנה נעמיק במיוחד בפיתוח היכולת להיות בעלות "עין טובה". נלווה את בני ישראל בלכתם במדבר, ונלמד מכך דרכי התנהגות במצבים שונים, כפי שמדריך אותנו הקב"ה, באמצעות לימוד תורה.
קרא עוד...
מחנכות – דיקלה גבאי, מוריה קרוואני. (מ"מ כרמי הגר) להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
10:10 (24/02/11) עורך ראשי
בכיתה ג הנושא הוא: "ויחן שם ישראל – איש אחד בלב אחד – מהיחיד ליחד", המתקשר לחומש שמות – משעבוד מצרים,והולדתו של משה, דרך יציאת מצרים, ועד מתן תורה והקמת המשכן. נשים דגש על המטרה בלימוד תורה: להיות יותר טובות. נלווה את בני ישראל במצרים, ביציאתם ממנה, ובלכתם בדרך. נלמד מכך דרכי התנהגות במצבים שונים, כפי שמדריך אותנו הקב"ה, באמצעות לימוד תורה. נעמיק במיוחד בעניין ההכרות עם עצמי – כפרט, וכחלק מעם ישראל. ננסה לחיות בפועל את הערכים החשובים בחיי היום יום בכיתה.
קרא עוד...
מחנכות – פנינה קירשטין, יהודית קייסינג. להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
10:09 (24/02/11) עורך ראשי
בכיתה ב' נלמד מאמהות האומה, וננסה להתנהג בדרך שהן התוו לנו. נבין שזאת המטרה בלימוד תורה: להיות יותר טובות! את השיעורים נפתח בשירים מיוחדים לפרשה, ונסיים כל פרשה במסיבה ובפעילות יצירתית לסיכום. בימים אלה אנו לומדות "הימנון", שמילותיו מפורטות ומעמיקות עניין זה.
קרא עוד...
מחנכות – אורלי גלעדי, מילכה מנשה. להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
10:08 (24/02/11) עורך ראשי
בכיתה א' הנושא שלנו הוא: השפה העברית, הסידור והחומש, בשל קבלתם בשנה זו. · נשים דגש על קדושת האותיות והשפה העברית. נעמיק במשמעות של מילה היוצאת מן הפה, ונעדיף כמובן- מילים "טובות". · תשומת לב מיוחדת תינתן בראשית השנה לקליטתן הטובה של הבנות. לצורך העניין גויסו בנות כיתה ו', שזהו להן "מפעל החסד" הראשון כבנות מצווה. יועצת ביה"ס כבר נפגשה עם הבנות סביב השתלבותן בביה"ס, כ"ילדות גדולות", ובע"ה תמשיך ותפגוש אותן בהמשך.
קרא עוד...
מחנכות – אלישבע טמיר, בלה ברויאר. להלן תוכנית העבודה ונושאי הפעילות לאורך השנה:
קרא עוד...
מידענוף
הודעות
אליפות הסייבר הישראלית
מושגים ביהדות
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
שקט! מצלמים
ארכיון
הענן החינוכי