יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח.
 
הורים נכבדים, שלום רב! הנדון: מכשירי המדיה והסלולר אנו חיים בדור בו הטכנולוגיה מתפתחת בצעדי ענק. התפתחות זו פותחת אפיקים ואופקים חדשים בעלי עוצמה רבה ביותר עם שימושים רבים אשר ללא חלק משירותים ושימושים אלו, כמעט ולא ניתן להתנהל בחיינו ביומיום.

יחד עם זאת, כמשל החלון הפתוח בקיר החדר בבית: דרכו חודר אור ואוויר, נשקפים ממנו נופים מרהיבים ומראות מקסימים, אך דרכו גם נכנסים אבק ועשן, ונשקפים ממנו מחזות ותמונות עגומות ולא נעימות, אשר חלקם מסב צער ונזק רב ופעמים בלתי הפיך. דומני שמשל זה מתאר במעט את העולם הנפתח לעיננו באינטרנט ובמכשירי המדיה השונים. נמצא שלצד העוצמה הרבה, החיובית, מתפתחת יחד ובמקביל עוצמה רבה שלילית אשר לא שיערו אבותינו. מאגר המידע הגדול בעולם בכל תחום שהוא, מביא עמו ברכה לאנושות, ויחד עם זאת יש בו גם מאגר ואתרים שכולם מכוונים ליצריו של האדם ולהרס הנפש, הרוח והתרבות של האדם. שכיחותם וזמינותם כ"כ קלה עד אשר 'מה יעשה הנער ולא יחטא', ולא רק בנער הדבר אמור, אלא לגדולים כקטנים. עלינו המבוגרים לגלות אחריות ובגרות ולנווט את הספינה הסוערת הזו לחופים בטוחים. קשה עד מאוד ללמד ולהציע לנער חלופה משמעותית, אלטרנטיבה המתמודדת עם עולם המדיה. אך לימדונו חכמינו, שזה כנגד זה ברא הקב"ה, ואין לנו ספק בכוחות הטובים והחיובים הגנוזים באדם, ברצונות, ובשאיפות לרוחניות, לערכים לימודיים, תרבותיים וחברתיים ולעשות טוב. קצרה היריעה מלהאריך בעניין זה, אך אנו בביה"ס חרטנו על דגלנו את החינוך לתורה, מדות וערכים, לעשיית טוב במחשבה ובמעשה, לבניית ערכים חברתיים תוך התמודדות עם כל האמור לעיל. לא נוכל לאפשר לתלמידותינו להסתובב באופן חופשי עם כל מכשיר מדיה מכל הסוגים בתוככי ביה"ס. אין להשתמש בפלאפונים בבית הספר, ולכן גם השנה נאסוף את המכשירים הסלולריים של התלמידות, בתחילת היום ונשמור בקופסא נעולה, למשך היום. לידיעתכם, אין ביה"ס אחראי על אובדן או כל נזק כל שהוא שיגרם למכשיר. תלמידה שתסתובב עם מכשיר כל שהוא, ניאלץ לצערנו להחרימו, והוא יוחזר רק לאחר פגישה עם הורי התלמידה. הורים יקרים! אתם ואנחנו משקיעים הרבה בחינוך בנותיכם-בנותינו אשר, מגיעות לתוככי ביה"ס בכדי ללמוד, לספוג תורה, חכמה ומדות, לשחק עם חברות, לבנות קשרים חברתיים, לטייל, להנות מהטיולים ועוד. עזרו לנו לבצע מטרות אלו שלשמן בתכם מגיעה כל בוקר בהשקעה רבה. תודה על הבנתכם ושיתוף הפעולה. בברכה צוות ביה"ס ----------------------------------------------------------------------------------------------------- שם התלמידה __________ כיתה ___ חתימת הורים _________________