יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח.
 
חזון בית ספרי זהות חינוכית – אידיאולוגית של בית הספר

תלמידות הלומדות בממ"ד תורני הר נוף לבנות מתחנכות לעיצוב חייהן על פי התורה, מתוך חיבור עמוק לקהילה הקרובה, ודאגה לעם ישראל כולו. תפיסת עולם זו נגזרת מכוח האמונה בגאולת ישראל החי במדינתו. תלמידותינו נפגשות עם תחומי דעת, חוויה ואומנות שונים. הןמכוונות למצוא לעצמן את האפיק האישי שלהן ולהביא אותו לידי ביטוי בהזדמנויות שונות לאורך השנים. חזון זה בא לידי ביטוי בתוכנית המרכזית של בית הספר, "תורת חיים", המפורטת באתר זה. בביה"ס לומדות -378 תלמידות, ב- 16 כיתות, המגיעות מכל שכונות ירושלים וסביבותיה.