יום ו', ז’ בניסן תשע”ח.
 
היכרות עם חומרי הדלק

היכנסו לקישורים הבאים . וצרו כרטיס היכרות לחומר הדלק אותו בחרתם