יום ד', יז’ בתשרי תשע”ט.
 
הורים יקרים,מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לכל השכבות לשנה"ל תשע"ח. המשך חופשה נעימה!

תשעח רשימת ספרי לימוד לכתה א.docx רשימת ספרי לימוד לכיתה ב תשעח.docx כתה ג.docx כתה ד.docx כתה ה.docx כתה ו.docx כתה ז.docx כתה ח.docx