יום ו', ז’ בניסן תשע”ח.
 
פעילות לבנות כיתה ח'

קישור לספר