יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
11:45 (24/02/11) עורך ראשי

מושגים ביהדות גליון מס' 35 בין המצרים א. בין המצרים שלושה שבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, בהם נוהגים, בעיקר בני אשכנז, במנהגי אבלות על חורבן בית המקדש. ימים אלו נקראים כך על שם הכתוב: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א', ג'). ימים אלו נקראים גם "שלושת השבועות". ב. י"ז בתמוז תענית ציבור הפותחת את בין המצרים. הנביא קורא לה צום הרביעי (זכריה ח', י"ט), כי חודש תמוז הוא החודש הרביעי מניסן. ביום זה ארעו מספר צרות לעם ישראל: א. נשתברו הלוחות לאחר חטא העגל. ב. בוטל קורבן התמיד בבית המקדש. ג. הובקעה חומת ירושלים. ד. שרף אפוסטומוס את התורה. ה. הועמד צלם בהיכל המקדש. מיום זה מתחילים בני עדות אשכנז במנהגי אבלות שונים על חורבן בית המקדש, הם נוהגים בכך עד תשעה באב. הצום מתחיל בעלות השחר ומסתיים עם צאת הכוכבים. ג. תלתא דפורענותא (שלש של פורענות) 3 הפטרות העוסקות בדברי תוכחה ופורענות, שנהוג לקרוא ב- 3 השבתות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. ד. שבת חזון השבת שלפני תשעה באב. היא נקראת כך על שם הפתיחה של ההפטרה הנאמרת בה: "חזון ישעיהו בן אמוץ" וכו' (ישעיהו א', א'). ה. תשעת הימים - שבוע שחל בו 9 ימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, בהם ממעטים בשמחה ומוסיפים על מנהגי האבלות על חורבן בית המקדש, שהחלו בי"ז בתמוז. נהוג בהם שלא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לכבס, למעט בשמחה ועוד. בני עדות המזרח מתחילים לנהוג במנהגי האבלות רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש מנהגים שהם מתחילים לנהוג בהם כבר בראש חודש אב. מושגים ביהדות גליון מס' 36 תשעה באב ונחמה א. תשעה באב תענית ציבור, שנקבעה כזכר לחורבן בית המקדש הראשון והשני. הנביא זכריה קורא לה הצום החמישי (זכריה ח', י"ט), כי חודש אב הוא החודש החמישי מניסן. התענית מתחילה לאחר סיום הסעודה המפסקת (ראה להלן) עם שקיעת החמה, ומסתיימת למחרת בצאת הכוכבים. לאחר תפילת ערבית יושבים על הארץ, קוראים את מגילת איכה (שחוברה על ידי ירמיהו הנביא), ואומרים קינות (גם בבוקר) על הצרות שארעו לעם ישראל. ביום זה מגיעים לשיאם מנהגי האבלות שהחלו בי"ז בתמוז. בתאריך זה ארעו אירועים עצובים נוספים בתולדות עם ישראל: 1. נגזר על אבותינו במדבר שלא יכנסו לארץ-ישראל, לאחר חטא המרגלים. 2. נלכדה ביתר בימי מרד בר כוכבא ברומאים. 3. נחרשה ירושלים. ב. סעודה מפסקת הסעודה האחרונה הנאכלת לפני תחילת הצום בתשעה באב. נהוג לאכול בה מאכלים מיוחדים. ג. נחם תפילה קצרה הנאמרת בברכת בונה ירושלים, בתפילת שמונה עשרה הנאמרת בתפילת מנחה של תשעה באב. בתפילה זו מזכירים את חורבן ירושלים ומתפללים לבניינה. ד. שבת נחמו השבת הראשונה שלאחר תשעה באב. היא נקראת כך על שם תחילת ההפטרה הנאמרת בה: "נחמו נחמו עמי" (ישעיהו מ', א') [וראה - שבע דנחמתא]. ה. שבע דנחמתא שבע הפטרות נחמה, הנאמרות לאחר הקריאה בתורה, בשבע השבתות שלאחר תשעה באב. הראשונה שבהם נאמרת בשבת נחמו.

 
 
מידענוף
הודעות
מושגים ביהדות
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
מדעים
שקט! מצלמים
ארכיון
הענן החינוכי