יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח.
 
להעשרת אוצר המילים

לכיתה ד' *YouTube:ScOg7io3Kvg?rel=0* *YouTube:YwRRVP-_GaA?rel=0* אוצר מילים לכיתה ד' *YouTube:KeoFVNwqZdQ?rel=0* *YouTube:KNwDkksAm18?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:875ee3Wup7E?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:cuPAA1wrBrU?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:imWDaipuxQE?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:imWDaipuxQE?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:0cUeKeJobUE?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:U3rTgqliYRw?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:Ttm6IipXLPg?list=PLFW212J8maYhaAhX2EL5vCljekicxfME3* *YouTube:xnPeE7k52Mk?rel=0*